Logotyp på utskrifter

Närmare arbetsmarknaden

  • ResursCentrum

    Sysselsättning och finanskris berör många människor, företag och organisationer. Utslagning och marginalisering är några effekter. Svenska Kyrkan vill vara en positiv och öppen plats i det här sammanhanget. I Luleå Stift har kyrkan drivit projektet ”ResursCentrum” för att kunna ta emot kvinnor och män, unga och gamla, som står utanför arbetsmarknaden.

  • Handledarroll och validering lyckad kombination

  • KomAn

    Arbetslöshet och utanförskap har ökat för personer med psykiska, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning samt förvärvade hjärnskador. Projektet KomAn har startat ett tätt partnerskap som kan erbjuda ett komplett paket av lösningar. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och fyra kommuner; Värmdö, Haninge, Tyresö, Nynäshamn samarbetar.

  • EURRAC

    Landets långtidssjukskrivna befinner sig ofta i arbetsmarknadspolitikens centrum. I dag är det jobblinjen som gäller. Målen är högt satta. Å andra sidan tenderar kraven på resultat att skymma individen. Många upplever sig fösta i en gråzon mellan myndigheter. Därför sätts stort hopp till Kalix och EURRAC-projektet.