Logotyp på utskrifter

Språkprojekt

  • Bättre äldrevård med språkstöd

  • Tala är guld

    Inom vård och omsorg är förmågan att förstå och göra sig förstådd ett måste, inte minst i relationen till äldre vårdtagare. I dag har mer än hälften av all personal i Stockholms läns äldreomsorg annat modersmål än svenska, vilket gör det nödvändigt att utveckla arbetsplatserna till språkfrämjande miljöer.