Logotyp på utskrifter

Projekt om sociala företag

 • Effektivare vägar ut!

  Kriminella, missbrukare och människor med stora sociala problem döms ofta ut av samhället vilket resulterar i att de fortsätter att leva i utanförskap och med försörjningsstöd. Slöseri med människor och samhällets resurser, anser Vägen ut kooperativen! i Göteborg och startar företag efter företag dit människor som står allra längst från arbetsmarknaden är välkomna att arbetsträna.

 • Trapphuset

  En grupp kvinnor som har bott i Sverige i över 15 år, men knappt rört sig utanför Rosengård. Många av dem har stått utanför det svenska samhället ända sedan de kom hit. Projektet Trapphuset Rosengård skapar en mötesplats och en väg ut ur isoleringen för dessa människor.

 • Kulturarvet

  I 40 år drevs Kulturarvet av Nordiska museet. När museet för tre år sedan ville koncentrera verksamheten till Stockholm tog Coompanion till en början på sig uppdraget att omvandla verksamheten till sociala företag. Nu fortsätter Falu kommun arbetet med att integrera människor långt ifrån arbetsmarknaden.

 • KC2

  I juli 2008 var var åttonde Strömsundsbo arbetslös. Många levde i utanförskap och hade behov av stöd och hjälp för att komma tillbaka till yrkeslivet. För att öka arbetskraftutbudet, och arbeta utifrån de arbetslösas egen situation, startade Studieförbundet Vuxenskolan ESF-projektet KC2.

 • SESAM

  Det hårda klimatet på arbetsmarknaden gör att de allra svagaste ofta hamnar i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. I ett nära samarbete med den sociala ekonomin strävar projektet SESAM efter att höja kvaliteten på sysselsättningsplatserna inom fas tre.

 • Socialt Företagande

  På kontinenten omfattar det sociala företagandet över sex miljoner anställda. I Sverige har intresset varit svalare, men nu har denna snabbt växande marknadsgren fått fäste även på våra breddgrader. Vid frontlinjen verkar Värmlandskooperativen och Socialfondsprojektet Socialt Företagande.