Logotyp på utskrifter

Projekt om ohälsa

 • Företagshälsovård - Hållbart arbetsliv

  I fjol var över en halv miljon personer förtidspensionerade och 200 000 sjukskrivna. Färre sjukskrivningar gynnar arbetsliv, samhälle, företag och individer. I projektet Företagshälsovård - Hållbart arbetsliv får verksamheten möjlighet att minska ohälsan genom hälsofrämjande insatser.

 • Vidare vägar

  I stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg är ohälsotalet högt. Många i området lever med psykisk ohälsa och har gått lång tid utan jobb. För ett drygt år sedan, fanns där flera olika insatser för dem, men det var ingen som samordnade. Det tog projektet Vidare Vägar tag i.

 • Ett friskare Krokom

  Krokoms kommun har ett av de högsta sjuktalen i Sverige. Det höga sjuktalet tillsammans med ny lagstiftning om sjukskrivningar gjorde det både naturligt och nödvändigt att ändra arbetssättet inom företagshälsovården. För att få ner antalet sjukskrivningar och hjälpa de sjukskrivna tillbaka till arbetslivet startades projektet Pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län.

 • Utsikten

  En bred samverkan i Västerbotten kring personer med ohälsa och sociala problem har gett goda resultat. Av 44 som har fullgjort sin tid i Socialfondsprojektet Utsikten i Skellefteå har 18 fått arbete och 11 börjat studera, det innebär att 67 procent av deltagarna har gått vidare till jobb eller utbildning.

 • Grön helhet

  Allt sedan den babyloniska drottningen Amytis hängande trädgårdar har parker haft rogivande effekt på stressade sinnen. I synnerhet kyrkans kvinnor och män har varit skickliga på att ta vara på dess helande kraft. Nu för Vårsta Diakonigård traditionen in i 2010-talet med sin klosterinspirerade Vårsta Trädgård.