Logotyp på utskrifter

Kompetensprojekt

 • Dalalyft

  Stora företag som flyttar tillbaka, flera näringar som utvecklas och tätt småföretagande. Dalarnas framtid kan se ljus ut, men generationsväxlingen står för dörren och kompetensen saknas ibland. Projektet Dalalyft vill bryta en trend med låg kompetensutveckling och skapa ett ökat lärande i småföretagen.

 • Aluminium på nya sätt

  Uppvidinge kommun i småländska Kronobergs län, är en glesbygdskommun med relativt låg utbildningsnivå. Många företag i kommunen tvingades till uppsägningar under lågkonjunkturen. Ett initiativ av aluminiumföretaget ProfilGruppen ledde till nya utvecklingsprojekt och ett kompetenslyft i området.

 • Hälsosam tillväxt

  Med hög konkurrens, även inom det egna företaget, spelar personalens välbefinnande allt större roll för effektiviteten. Projektet Hälsosam tillväxt kompetensutvecklar de anställda inom hälsa för att öka produktiviteten på laboratorieföretaget Eurofins.

 • GRo

  Ansvariga för frågor kring funktionshinder och måltidsverksamheter inom Göteborgs kommunalförbund, uppmärksammade i utvecklingsarbete att de anställdas kompetens inte togs tillvara på bästa sätt. Samtidigt visade det sig att anställdas utbildningsnivåer varierade mycket. Projektet GRo vill skapa attraktiva arbetsplatser genom strukturerat lärande.

 • BÄST

  Bromölla kommun ansåg inte att de levererade den kvaliteten de borde till sina medborgare. Samtidigt var sjuktalet högt bland kommunens anställda och många tyckte inte att jobbet var roligt. De drog igång ett ambitiöst projekt: att ställa om hela organisationen till systemtänkande.

 • Zebraprojektet

  Med bättre kunskaper och intresse för mångfald och likabehandling ökar kreativiteten. Det leder till bättre program och når ut bättre till hela publiken. Det är bakgrunden till Zebraprojektet i radio och tv.

 • Västkraft

  Hösten 2008 drog lågkonjunkturen in över Sverige och den tekniktunga Göteborgsregionen drabbades hårt. Snart var den jättelika fordonsindustrin i gungning. I svallvågorna som uppstod drogs underleverantörsleden med. Plötsligt var uppsägningar och varsel vardagsmat. Snabba insatser blev nödvändiga.

  »