Logotyp på utskrifter

Integrationsfonden

Integrationsfondens fokus på frågor om kulturmöten, religion, egenmakt, social integration och värdegrund gör fonden till ett viktigt komplement till Socialfonden och Flyktingfonden. Här kan du ta del av ett par projekt inom Integrationsfonden.

 • Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar

  Barn till utlandsfödda kvinnor som föder i Sverige löper upp till fyra gånger större risk att dö i samband med förlossningen än barn till svenska kvinnor. Orsaken är ofta kommunikationssvårigheter och missförstånd. I en unik satsning i Göteborg får nu utlandsfödda föräldrar stöd av en kombinerad doula och kulturtolk före, under och efter förlossningen.

 • Invandrares etablering och incitament

  Incitament har blivit ett vanligare begrepp - i Sverige och i andra EU-länder - när det gäller integration. Samlade kunskaper om vad som läggs in i detta begrepp, hur incitament används, vilka incitamenten riktas till och vad som uppnås med olika typer av incitament är dock begränsade.

 • Konferens under EU-ordförandeskapet

  Under det svenska ordförandeskapet i EU höll Justitiedepartementet en konferens 15-16 oktober 2009 i Malmö som ämnade bidra till policyutvecklingen genom att öka samsynen inom EU på två viktiga områden: arbetskraftsinvandring, samt cirkulär migration och dess koppling till utveckling.

 • Helsingborgspåret

  I dag har Helsingborgs stad inte ansvaret för att introducera och integrera tredjelandsinvandrare. Men de erbjuds femton timmar svenska per vecka för att inte hamna i ett utanförskap. Detta vill Helsingborgs stad, Utvecklingsnämndens förvaltningen förbättra genom att utveckla ett nytt koncept, det så kallade Helsingborgsspåret, vilket är en ny metod för och med tredjelandsinvandrare.

 • Från gäst till jäst

  Ytterst få personer från mycket avvikande kulturer kommer automatiskt in i det svenska samhället. Många fastnar i ett utanförskap med negativa konsekvenser för dem själva samt för deras barn och det omgivande samhället. Målet med projektet "Från gäst till jäst" är att ge målgruppen kunskap, medvetenhet och incitament så att de kan göra medvetna egna val.

 • ABF Studie- och handledarmaterial i Medborgarkunskap

  Ungdomar och kortutbildade kvinnor och män står ofta långt ifrån både arbetsmarknad och högre studier. Dessutom kan integrationsprocessen vara både lång och omständlig. För att förbättra integrationsprocessen menar vi att det är viktigt att ta fram pedagogiska verktyg som är anpassade för dessa målgrupper.

 • UP AROS Integration

  Detta är ett spridnings- och påverkansprojekt som ska sprida information om EU:s grundprinciper samt utveckla och förstärka det positiva samarbetet som skett i UP AROS ASYL

  »