Logotyp på utskrifter

Integrationsprojekt

 • Föräldralediga med planering för framtiden

  Utlandsfödda kvinnor är den grupp som har allra svårast att få jobb. Dessutom riskerar föräldraledigheten att föra dem ännu längre från arbetsmarknaden. ”Föräldralediga med planering för framtiden” är projektet som gör just vad det låter som– det ger kvinnorna en plan för framtiden.

 • Utländska akademiker

  Sju svåra år. Så lång tid tar det för utländska akademiker att få ett jobb som motsvarar deras utbildning i Sverige. Samtidigt finns det ett ökande behov av deras kompetenser på arbetsmarknaden. Socialfondsprojektet "Utländska akademiker" förkortar vägen till arbete för gruppen.

 • Directa

  I Botkyrka kommun var ungefär 30 000 personer inskrivna på arbetsförmedlingen år 2009. Hälften av dem var utrikes födda och har som grupp större problem än inrikes födda att komma ut på arbetsmarknaden. Directa utvecklar nya verktyg för att göra individen delaktig i integrationen.

 • In i Umeå

  I Umeå har man upptäckt att det är svårt för invandrare att ta sig in i föreningslivet. Det har bland annat berott på att man inte trott att ens språkkunskaper är tillräckliga för att engagera sig, eller att man helt enkelt inte vet hur man ska gå tillväga. Därför har integrationsnätverket i Umeå med flera olika organisationer initierat projektet In i Umeå för att underlätta för nyanlända invandrare och flyktingar att engagera sig i föreningslivet.

 • Crossroads

  I takt med att den ekonomiska krisen i Europa förvärrats kommer allt fler EU-migranter till Sverige i jakten på arbete och försörjning. De är friska, arbetsföra och ofta utbildade men istället för att lyckas hitta ett arbete tvingas många vända sig till ideella organisationer för att få mat och tak över huvudet.

 • Sahil

  Projekt Sahil tog tag i något som är svårt att lösa. Man ville ge människor som står långt från arbetsmarknaden – ofta med utländsk bakgrund – möjlighet att utvecklas och komma i arbete, eller åtminstone närma sig arbetsmarknaden. Ytterligare ett syfte var att utveckla och stärka samarbetet mellan de många aktörer som redan arbetar med målgruppen.

 • Rom-san – Är du rom?

  Projektet Rom-san – är du rom? är romernas egna berättelser och syftar till att förändra attityder i samhället och visa en annan bild av folkgruppen än den stereotypa.