Logotyp på utskrifter

Ungdomsprojekt

Här kan du ta del av artiklar om ett par projekt som riktar sig till ungdomar.

 • KUBIK

  När ungdomsarbetslösheten sköt i höjden hamnade Kalix och Överkalix bland orterna på bottennivån i jobbligan. Det kommunöverskridande projektet Kubik har gett ungdomar motivationen att förändra sina liv.

 • Spira

  Polisen i Stockholms län har länge saknat medarbetare med utomnordisk bakgrund, samtidigt har ungdomsarbetslösheten varit hög i regionen. Detta är bakgrunden till projektet Spira Stockholm som efter erfarenheter från tidigare projekt har satsat på utbildning för ungdomar för civilanställning och mångfaldsutveckling av egen personal.

 • Produktionsskolan

  Dansk modell ger ungdomar utan gymnasiebehörighet i Göteborg nya möjligheter. Eleverna i projektet Produktionsskolan får arbeta tillsammans på ett sätt som ligger nära kraven i yrkeslivet. Praktiskt arbete varvas med undervisning. Metoden prövas på Frölundagymnasiets Yrkesförberedande Centrum, YFC, i Göteborg.

 • Tusen nya ungdomsjobb

  Ungdomsarbetslösheten sköt i höjden, och Luleå kommun var inget undantag. En lösning var att skapa ett forum för de unga att komma ut i arbetslivet. Genom att samarbeta med näringslivet skulle projektet Tusen nya ungdomsjobb i Luleå göra just detta.

 • New City

  Verksamhetsidén är enkel. Vi kan inte göra något åt ungdomsarbetslösheten. Men vi kan göra arbetslösheten mer rättvist fördelad. Ungdomar i stadsdelarna Rosengård och Seved i Malmö ska ha samma chanser till jobb? Det är utgångspunkten för projektet New City som arbetar med coachning av unga.

 • KomPaRe

  Prognoser för Norrbottens och Västerbottens län visar att en väldigt stor del av arbetskraften kommer att lämna arbetsmarknaden inom en snar framtid. Samtidigt står en stor grupp unga utanför arbetsmarknaden, en grupp som ofta finns kvar oberoende av hur arbetsmarknadsläget ser ut.

 • Nuevo

  Sveriges unga når arbetsmarknaden i allt högre åldrar. Några av dem når den inte alls. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar sprider sig och med den en allt dystrare framtidssyn. Plötsligt är risken för utslagning i unga år en realitet. Samhället står inför en stor utmaning som kräver extraordinära åtgärder.