Logotyp på utskrifter

Utlandspraktik hjälper unga med funktionsnedsättning att ta steg mot arbetsmarknaden

Socialfondsprojektet Active Mobility.

 

Active Mobility drivs av Stiftelsen Activa i Örebro län och har varit igång sedan hösten 2015. Projektet använder utlandspraktik som metod för att hjälpa unga män och kvinnor med funktionsnedsättning/ohälsa att närma sig arbetsmarknaden. Resultaten är så här långt mycket positiva där många deltagare redan har gått vidare till arbete eller studier efter genomförd utlandspraktik.

 

Active Mobility pågår under tre år. Under den tiden ska fem grupper med ca 10 deltagare i varje få möjlighet att åka på en två månader lång praktikperiod i ett annat EU-land. Projektet riktar sig till män och kvinnor, 18-29 år, som står utanför arbetsmarknaden på grund av konstaterad eller misstänkt funktionsnedsättning och som löper risk att hamna i långvarigt utanförskap.

Att bryta med en negativ social kontext

Syftet är att skapa förutsättningar för deltagarna att kunna bryta med en negativ social kontext som de befinner sig i. Efter praktikperioden ska projektet i samarbete med samverkansparterna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sex av länets kommuner, snabbt tillvarata de nya erfarenheterna hos deltagarna och omsätta dem till en väg in på den reguljära arbetsmarknaden eller till studier.

 

Projektets metod syftar till att ge deltagaren stärkt självförtroende, arbetslivserfarenhet, ökad självständighet och tilltro till den egna förmågan.

 

- Utlandspraktiken innebär att deltagarna får ett nytt sammanhang där de inte har den stämpel som de är vana med hemifrån. Den här målgruppen blir ofta ”curlad”, omgivningen har redan bestämt att de inte klarar av så mycket. Utlandsvistelsen innebär en helt ny utmaning, och de blir stärkta av att de klarar av den, säger projektledaren Åsa Engström.

Utveckling i tre steg

Praktikperioden genomförs i samarbete med en samverkanspartner utomlands som tar emot deltagarna, finner praktikplatser och ger stöd till deltagarna under praktikperioden. Metoden innehåller tre steg: förberedelse i tre månader, inklusive praktik på hemmaplan.

 

Utlandspraktik i två månader, då två handledare följer med under den första veckan. Och slutligen uppföljning och utvärdering i en månad med siktet inställt på arbete/studier.

Ungdomarna tvingas ur sin bekvämlighetszon

Deltagarna har ofta ADHD eller diagnoser inom autismspektrumet, med inlärningssvårigheter, ångestproblematik och social fobi. För en del av ungdomarna är det första gången som de åker utomlands. Och det är mycket som skapar oro. Allt från flygrädsla och oro för packning till boende, kulturskillnader, arbetsliv och praktiska frågor som internetanvändning och matlagning.

 

Men en viktig del med utlandspraktiken är just att ungdomarna tvingas ur sin bekvämlighetszon som kan ha begränsat dem under lång tid. Utlandspraktiken blir ett bevis för dem själva att de klarar att stå på egna ben i ett annat land och sköta ett jobb.

 

Ett drygt halvår in i projektet har en grupp varit på praktik i Maribor, Slovenien och den andra gruppen är där just nu. Resultaten i den första gruppen visar nästan enbart goda resultat.

 

Efter hemkomsten har en börjat på Komvux, en har fått deltidsanställning på en IT-avdelning, två deltagare, som tidigare varit i daglig verksamhet i Sverige, har erbjudits praktik på den öppna arbetsmarknaden i en kommunal verksamhet som sysslar med bilrekonditionering. Och en har gått vidare i annan praktik i Sverige.

 

- Det är en bekräftelse på att metoden fungerar. Ofta ser vi att deltagarna får en lyckad praktik på hemmaplan efter utlandsvistelsen, efter flera tidigare misslyckade praktikplatser, vilket visar att något har hänt med dem efter resan. De har gjort en stegförflyttning där självförtroendet och mognaden har vuxit, säger Åsa Engström.

Bild i högerkolumnBild från det första arbetsplatsbesöket, Draz hotelsportanläggning i Maribor Slovenien. Sara och Dawid ska jobba där.

Active Mobility

Programområde:
2.1 Öka övergångarna
till arbete

Region:
Östra Mellansverige

Projektägare:
Stiftelsen Activa i Örebro län

Läs mer om projektet

Du kan också läsa om projektet i vår projektbank.