Logotyp på utskrifter

Ung i Gävleborg

"Det finns människor som tror på mig."

Tio kommuner deltog i socialfondsprojektet Ung i Gävleborg. Målsättningen var att 30 % av projektdeltagarna skulle gå vidare till studier eller arbete, det blev över 50 %.

 

En sak projektmedarbetarna tar med sig, var att andelen unga med psykisk ohälsa var större än de först trodde och att steget tillbaka till skola var längre. Men också att problematiken var likartad över regionen och att de nu har en verktygslåda som kan användas här och nu, och framåt.

Projektet Ung i Gävleborg ingick i sysselsättningsinitiativet för unga, som arbetade med att fånga upp unga kvinnor och män som varken jobbade eller studerade.

Mer om projektet

Ung i Gävleborg i projektbanken

Projektfilmer

Har ni en film från ett socialfondsprojekt i den här programperioden, som presenterar vad ni har gjort eller kommit fram till? Skicka en e-post till webbredaktion@esf.se.