Logotyp på utskrifter

Ung i Ängelholm

En film från socialfondsprojektet "Ung i Ängelholm".

 

Syftet med projektet ”UNG i Ängelholm” är att skapa en gemensam plattform för tvärsektoriell samverkan mellan berörda parter och utnyttja befintliga aktörers resurser och kompetenser optimalt. Projektet skapar en gemensam ingång för alla ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande, oavsett om och i så fall vilken/vilka myndigheter de tillhör.

 

Alla ungdomar, oavsett behov och bakgrund ska ingå i projektet på lika villkor. Genom att involvera socialt engagerade handledare/mentorer ute på arbetsplatserna, ska vi skapa ett brett socialt engagemang för våra ungdomar. 

 

Målet är att ungdomarna ska gå vidare till arbete, studier, eget företagande, alternativt annan meningsfull aktivitet. 

 

Mer om information om projektet finns i vår projektbank.