Logotyp på utskrifter

SYV

En film från socialfondsprojektet "SYV".

 

Projektet "Studie- och yrkesvägledning i förändring" syftar till att höja kompetensen hos regionens studie- och yrkesvägledare (SYV), i linje med de nya krav och förväntningar som finns på deras yrkesroll. SYV har idag en förändrad arbetssituation med bl.a. nya läroplaner och en gränsöverskridande arbetsmarknad. Krav på SYV från det omgivande samhället att vägleda utifrån arbetsmarknadens efterfrågan skapar också förändringsbehov.

I projektet deltar hela Småland och Öarna samt Blekinge län, med totalt minst 175 deltagare. Projektet kommer att genomföra utbildningsinsatser som motsvarar målgruppens behov, men även utveckla modeller för nätverkande och samverkan med näringslivet. Särskild vikt läggs vid strategisk påverkan, där projektet ingår i ett större sammanhang inom ramen för regionförbundens uppdrag kring kompetensplattformar. De förväntade effekterna är SYV:are som kan ge förbättrad vägledning, men också på lång sikt en bättre matchning av arbetssökande och näringslivet.