Logotyp på utskrifter

Nohalc

En film från Socialfondprojektet NoHALC.

 

I ESF-projektet NoHALC har en metod utvecklats som syftar till att se möjligheter hos individen i förhållande till arbetsmarknaden. Metoden har visat sig ha en god effekt i arbetet med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Metoden kommer att användas som ett utredningsinstrument vilket kommer att göra remitteringen till arbetsmarknadsinsatser mer effektiv och minska felremitteringar. Resurser kan då användas effektivare och avhopp från insatser minskar genom att rätt utrednings - och följande motivationsarbete har genomförts tillsammans med individen
NoHALC-metoden har även utvecklat ett stöd för att arbetsplatser som underlättar mottagandet av arbetstagaren. På så sätt ökar individens möjligheter till en lyckad kontakt med arbetslivet, och möjligheter till egenförsörjning.
Metoden utformas i en processkarta samt ett interaktivt E-learningsverktyg för vidare implementering samt för att kvalitetssäkra det fortsatta arbetet med metoden.

 

Läs mer om projektet i Projektbanken.