Logotyp på utskrifter

Merit

En film från socialfondsprojektet "Merit".

 

Projektet har riktat sig till arbetssökande ungdomar i Stockholm Stad, ungdomar som trots rätt motivation och inställning inte lyckas ta sig vidare mot självförsörjning.

 

Projektet riktar sig även till ungdomar på Järvafältet som befinner sig utanför studier, arbete eller aktiviteter. Projektet kommer i dessa områden att arbeta uppsökande för att kunna erbjuda attraktiva alternativ till utanförskapet. 

 

Se även en film om den uppsökande verksamheten.  

 

Projektet har byggt upp introduktionskurser, både yrkes- och studieinriktade. Kurserna har innehållit ett förstärkt individuellt och socialt stöd för få ungdomar att våga ta del av de resurser som redan finns för att nå målet: självförsörjning genom fortsatta studier eller anställning.

 

Mer om information om projektet finns i vår projektbank