Logotyp på utskrifter

MODD

En film från socialfondsprojektet MODD. 

 

Projektet MODD står för Motivation, Omvärld, Delaktighet och Demokrati samt ordets egen innebörd.
Att ha mod att våga välja sin framtidsväg, att ha kunskap om vilka möjligheter som finns både lokalt, nationellt och internationellt samt att kunna påverka sin egen, och kanske andras framtid, är projektets övergripande mål för deltagarna.

MODD ska arbeta med att lyfta deltagarna från ohälsa till hälsa , att ge sig själv utmaningar för att stretcha sin bekvämlighetszon och att gå från utanförskap till delaktighet.
Detta innebär konkret att ungdomarna ska ges möjlighet att stärka sin självkänsla, förbättra önskvärda livsstilsområden och öka sitt kontaktnät och kunnande om utbildningsvägar, frivilligarbete, arbets-, företags- och föreningsliv.

 

Mer om information om projektet finns i vår projektbank