Logotyp på utskrifter

Knuff

En film från Socialfondsprojektet Knuff.

 

Syftet med projektet har varit att stödja kvinnor som driver småföretag för att de ska affärsutveckla sitt eget företag genom kompetensutveckling av både sig själva och de anställda.

 

Projektet har gett förutsättningar för företagen att växa, vilket ökat deras konkurrensförmåga, vilket i sin tur främjat tillväxt. Något som hela regionen tjänar på. Deltagarna i projektet har varit både kvinnor och män även om projektet riktat sig framförallt till kvinnor som driver småföretag.

 

"Projektets utvärdering visar att över hälften av företagen redan under projekttiden ökat sin kundkrets och omsättning. Hela 27 % av företagen har också nyanställt personal."

Läs mer

I projektbanken på esf.se.