Logotyp på utskrifter

Informationstexter

Här hitter du korta informationstexter om Svenska ESF-rådet, Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för de som har det sämst ställt (Fead).

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead) i Sverige. Myndigheten har cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i landet och huvudkontor i Stockholm.

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Under perioden 2007–2013 satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete.

Läs mer om Europeiska Socialfonden.

 

Här kan du ladda ner broschyr om Socialfonden (Öppnas i nytt fönster)

Fonden för dem som har det sämst ställt - Fead

Målet med fonden är att främja den sociala sammanhållningen, förbättra social delaktighet och i slutändan bidra till målet att utrota fattigdomen i unionen genom att bidra till att uppnå Europa 2020-strategins mål att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska minska med 20 miljoner.

 

För att minska antalet har man inom EU beslutat att ge stöd om totalt cirka 3,4 miljarder euro under perioden 2014-2020. Sveriges tilldelning från fonden är under programperioden 7,0 miljoner euro. För Sverige uppgår därmed fonden till cirka 10 miljoner kronor årligen inklusive medfinansiering.

Läs mer om fonden för dem som har det sämst ställt.