Logotyp på utskrifter

Regional indelning

Svenska ESF-rådet har regionkontor på följande orter:

Norrnoden

Luleå – Övre Norrland
(Västerbottens och Norrbottens län)
 

Östersund – Mellersta Norrland
(Jämtlands och Västernorrlands län)
 

Gävle – Norra Mellansverige
(Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Mittnoden

Stockholm
(Stockholms län)
 

Örebro - Östra Mellansverige
(Örebro, Östergötland, Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län)

Sydnoden

Jönköping – Småland och Öarna
(Jönköpings, Kronbergs, Kalmar och Gotlands län)
 

Göteborg – Västsverige
(Västra Götalands och Hallands län)
 

Malmö – Sydsverige
(Skåne och Blekinge län) 

Bild i högerkolumnSverigekarta med indelning i regioner.