Logotyp på utskrifter

AMIF

I Sverige har Migrationsverket utsetts till ansvarig myndighet för Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF). Både AMIF och Europeiska socialfonden ska motverka diskriminering och öka jämställdheten, men fonderna har även skillnader i mål och målgrupper.