Logotyp på utskrifter

Uppdatering av Projektrummet

23 december 2020

Release 7.8.1 angående portalerna i Projektrummet. Den här releasen åtgärdar följande problem i portalerna;

  • Rapportgeneratorn fungerade inte i Deltagarportalen PO 2.
  • Registrera behörighet* för projektets kontaktpersoner i Personalportalen fungerade inte. 
  • Välja organisation/medfinansiär** vid registrering av deltagare i Deltagarportalen PO 2, fungerade inte. 
  • Återställa lösenord fungerade inte

* Detta val görs genom att klicka på pennan vid aktuell kontaktperson i ”Behörighetsförteckningen” och sedan välja aktuell behörighet gällande Personalportalen.

 

** Detta val görs antingen genom att välja medfinansiär i en rullgardinsmeny vid ”Deltagare anvisad från” när en deltagare registreras manuellt, eller genom att registrera medfinansiärens organisationsnummer i mallen då deltagare importeras via fil (gäller Deltagarportalen Programområde 2). Medfinansiärerna som är valbara i rullgardinsmenyn hämtas från det aktuella projektet under menyn ”Beskrivning” i undermenyn ”Finansiering” och det är även dessa medfinansiärers organisationsnummer som är giltiga vid importera deltagare via fil (gäller Deltagarportalen Programområde 2).

 

Handledningar gällande portalerna som berörs av ovanstående lösta problem, kommer uppdateras under januari 2021.