Logotyp på utskrifter

Administrativa enheten

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare som arbetar på ESF-rådets administration

Medarbetare

Ulrika Jobs Gunnarsson, chef administration, 026-54 27 15

Päivi Kauppi, chef Attesterande myndigheten 026-54 27 13

 

Melek Güzel-Schymberg, ekonom, tjänstledig t.o.m. 210202

Anita Ivarsson, ledningssamordnare, 026-54 27 25

Potchana Jensen, ekonom, 026-54 27 17

Helena Johansson, registrator, 026-54 27 28

Linda Knutsson, ekonom, 026-54 26 80

Yvonne Lavhage, receptionist, 026-54 27 26

Annika Lind, ekonom, 026-54 27 07

Núria Orozco Fontrodona, inköpssamordnare, 026-54 27 05

Martina Sterner, budgetekonom, 026-54 26 78

Carolin Westin, ekonomiansvarig, 026-54 27 22

Kontakta oss

Telefonväxel

020-33 33 90

Öppet vardagar 8:00 - 16:30 

Fax

08-579 171 01

Postadress

Svenska ESF-rådet
Box 397
801 05 Gävle

Faktureringsadress

Svenska ESF-rådet, FE 195, 838 80 FRÖSÖN

Besöksadress

Drottninggatan 9, plan 3
(ingång via Gallerian Nians huvudingång alt. via trapphuset Drottninggatan 9)

E-post

esf@esf.se


E-post till ESF-rådets medarbetare skiver du med 
förnamn.efternamn@esf.se,
ersätt å och ä med a
samt ö med o.