Logotyp på utskrifter

Avsnitt 34: E-hälsa II - förändring i digitaliseringens spår

Lyssna på avsnitt 34: E-hälsa II - förändring i digitaliseringens spår 

 

I digitaliseringens spår förändras många samhällsfunktioner och så även hälso- och sjukvården. Det gäller både för medarbetare och för de som är brukare eller patienter. Det handlar mindre om tekniken och mer om ett förändrat förhållningssätt till hur vi möts, hanterar information och organiserar verksamheten. Vi vet att vi måste förändra sättet vi arbetar på om vi ska klara framtidsutmaningarna inom välfärden.

 

Möjliga vägar för denna förändring ska vi diskutera tillsammans med Patrik Sundström, programansvarig, e-hälsan SKL - Sveriges Kommuner och Landsting, Eva Pilsäter Faxner, projektägare för det ESF-stödda projektet ”E-hälsalyftet” & projektledare Framtidens vårdinformationsmiljö på Stockholms Läns Landsting, SLL, och Anna Spånt Enbuske, utredare på fackförbundet Kommunal.

Programledare: Anna Olin Kardell