Logotyp på utskrifter

Avsnitt 32: Är skolan rustad för att ta hand om barn med funktionsnedsättningar?

Lyssna på avsnitt 32: Är skolan rustad för att ta hand om barn med funktionsnedsättningar?

 

En ny undersökning visar att 50% av de barn som har en diagnos inom autismspektrat går ut 9:an med ofullständiga betyg. En fullständig utslagning alltså. För många barn med NPF märks tecken på svårigheter i väldigt tidig ålder. Även om det ofta blir extra tydligt i samband med skolstart. Men många barn får inte det särskilda stöd de behöver och då oftast inte förrän långt senare. När de redan har misslyckats i skolan ofta under många år.

 

Vilka orsaker det här har och framför allt hur vi kan agera kraftfullt för att stoppa utslagningen och ge varje barn förutsättningar att lyckas och trivas i skolan pratar vi om i dagens avsnitt tillsammans med Åsa Fahlén, Ordförande, Lärarnas riksförbund och Åsa Karle, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Programledare: Anna Olin Kardell