Logotyp på utskrifter

Avsnitt 30: Tokigt på jobbet - om psykisk ohälsa i arbetslivet I

Lyssna på avsnitt 30: Tokigt på jobbet - om psykisk ohälsa i arbetslivet I

 

Psykiska besvär är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Nästan hälften av alla sjukskrivningar år 2017 berodde på det. Mellan år 2011 och 2017 mer än fördubblades sjukskrivningarna med anledning av psykiatriska diagnoser. Vi vet idag att det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning.

 

Även om ökningstakten av sjukskrivningarna minskat något så stiger det fortsatt, mest för gruppen unga kvinnor. Vad vet vi om den arbetsrelaterade ohälsan och hälsan, hur kan vi organisera arbetet så fler orkar ett helt arbetsliv?  
 

Gäster: Lena Persson, projektledare för det ESF-stödda projektet ”Heja hälsan 2.0” och Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.