Logotyp på utskrifter

Avsnitt 28: Nyanlända och vägar till arbete

Lyssna på avsnitt 28: Nyanlända och vägar till arbete 

 

I Sverige finns det totalt 211 000 utrikesfödda som är arbetslösa vilket är 21 procent av den gruppen. ESF arbetar med att stödja projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Varje år lägger EU in 10 miljarder euro i Socialfonden i Europa. Pengarna används till att finansiera olika nationella, regionala och lokala projekt som bidrar till sysselsättning och kompetensutveckling.

 

Idag gästas En smart framtid av projektet Klara, färdiga, gå! i Umeå som sökt medel via en utlysning från ESF.


Medverkande: Josefin Denman, projektledare, Klara, färdiga, gå! Elisabeth Söderström Persson, Pedagog och speciallärare, SFI i Umeå och Patrick Joyce, forskare från Ratio.