Logotyp på utskrifter

Avsnitt 23: Livsmedelsförsörjning

Lyssna på avsnitt 23: Livsmedelsförsörjning

 

Vi har en dramatisk sommar bakom oss med en historisk torka och enligt klimatexperter är detta det nya som vi måste vänja oss vid. Redan 2017 beslutade riksdagen om en svensk livsmedelsstrategi med övergripande mål att öka livsmedelsproduktionen och stärka vår självförsörjningsgrad. Hur ska vi gå till väga för att bli självförsörjande och möta de nya klimatförutsättningarna?

 

Detta ska vi prata om tillsammans med Thomas Bertilsson, Enhetschef näringspolitik på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund och Ingmar Paulsson, Handläggare Svenska ESF-rådet.