Logotyp på utskrifter

Avsnitt 18: Rekrytera bredare

Lyssna på avsnitt 18: Rekrytera bredare

 

På Skills 360 Hackathon deltog myndigheter, forskare, intresseorganisationer och privat sektor för att tillsammans jobba på att hitta lösningar på hur vi inkluderar kompetens som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Vad kan den här typen av sammankomster bidra med, ger det dem det resultat vi önskar och hur kan vi eventuellt skynda på utvecklingen?

 

Det pratar vi om tillsammans med Hedda Lindselius, samordnare Hackaton, Arbetsgivarverket & Marianne Öberg-Håkansson, nationell samordnare på svenska ESF-rådet.