Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Svenska ESF-rådet i Västsverige har pågående utlysningar som du hittar här

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Mall för förändringsteori

Mer information

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för tillgänglighetsintegrering

En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.