Logotyp på utskrifter

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar.

 

Regeringen har utsett Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen, till ordförande i det regionala strukturfondspartnerskapet i Västsverige. 

 

Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar. Strukturfondspartnerskapen kommer att prioritera mellan projektansökningar som kommer in till Svenska ESF-rådet. För att ge Strukturfondspartnerskapen en legal grund antogs en lag den 1 juli 2007.

 

Utsedda ledamöter i Västsverige:

 

Ordförande

Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen

 

Ersättare

Dag Hultefors, Region Halland

 

Kommuner och regioner

 • GunMarie Stenström, Region Halland
 • Helene Andersson, Region Halland
 • Stina Isaksson, Region Halland
 • Therese Stoltz, Region Halland
 • Eva Borg, Kungsbacka kommun
 • Lars Holmin, Västra Götalandsregionen
 • Alex Bergström, Västra Götalandsregionen
 • Bengt Forsling, Västra Götalandsregionen
 • Martin Carling, Kommunalförbundet Fyrbodal
 • Marina Johansson, Göteborgs stad

 

Arbetsmarknadens organisationer

 • Gabor Hajdu Rafis, Unionen
 • Catarina Eng, Kommunal
 • Jan Landström, LRF
 • Tina Ehn, SKL

 

Länsstyrelser

 • Cecilia Engström, Länsstyrelsen Halland
 • Lisbeth Schultze, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Försäkringskassan

 • Sofia Lantz, Försäkringskassan

 

Arbetsförmedlingen

 • Helene Centerhorn, Arbetsförmedlingen

 

Universitet/Högskola

 • Anders Nelson, Högskolan Halmstad

 

Näringsliv

 • Jakob Eriksson Saternus, Företagarna

 

Intresseorganisationer och föreningar

 • Lotta Forslind, Coompanion

 

 

Strukturfondspartnerskapets hemsida