Logotyp på utskrifter

Regional plan för Västsverige

Den regionala handlingsplanen för Västsverige är ett styrande dokument för genomförandet av Europeiska socialfonden i regionen. Ladda ner och läs handlingsplanen för Västsverige här:

 

Regional handlingsplan för Västsverige 2014-2020

 

Här kan du även ta del av Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.