Logotyp på utskrifter

Lärseminarium: Hållbart arbetsliv

Måndagen den 10 juni anordnade Svenska ESF-rådet i Västsverige ett lärseminarium med fokus på hållbart arbetsliv. Under denna förmiddag samlades engagerade deltagare från bl.a. kommuner, regioner, fackförbund, kommunalförbund, samordningsförbund och högskola för att höra på presentationer från fyra projekt som har beviljats medel från Europeiska socialfonden. Syftet med dessa projekt har varit att förbygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa i sina respektive organisationer och under lärseminariet delade de med sig av deras erfarenheter och framgångsfaktorer.

HälsoGReppet

Först ut var Göteborgsregionens projekt HälsoGReppet, ett projekt som bedrivs i 12 av Göteborgs kranskommuner. Projektledare Christina Bouweng Andersson gick igenom projektets fyra övergripande spår innan Victoria Ackermann från Lilla Edet berättade hur det kunde se ut mer specifikt i en av de deltagande kommunerna.

 

Kontaktuppgifter:

Positiv Rörelse

Positiv rörelse är ett projekt som bedrivs av Sjuhärads samordningsförbund. Marie Irvang, projektledare, och Anna Fagefors, förbundschef, presenterade bl.a. hur projektet arbetar på individ-, organisations- och strukturnivå för att uppnå sina förväntade effekter.

 

Kontaktuppgifter

Den visa organisationen

Rüddi Porsgaard från SDF Norra Hisingen i Göteborg har varit projektledare för det avslutade socialfondsprojektet Den visa organisationen. Hon delade bl.a. med sig av projektets metoder och de förhållningssätt de använt sig utav för att skapa dialog, reflektion och lärande samtal.

 

Kontaktuppgifter

En hälsosam arbetsplats

En hälsosam arbetsplats bedrivs i SDF Östra Göteborg och projektledare Christina Thordén berättade om projektets aktiviteter för att bl.a. öka medvetenhet och kompetens om vad som främjar och förebygger hälsa på arbetsplatsen samt att öka medarbetarnas kunskap om trakasserier.

 

Kontaktuppgifter

Workshoppar

Efter presentationerna fick deltagarna ta del av workshopar som tagits fram i projektet En hälsosam arbetsplats. Elisabeth Palmér från Stadsledningskontoret i Göteborgs stad är engagerad i projektet och hon gick igenom en workshop som syftar till att identifiera faktorer för arbetsbelastning och återhämtning. Denna workshop har använts i flera stadsdelar i Göteborgs stad och projektet har uppnått goda resultat genom detta verktyg.

 

Därefter gick Christina Thordén, projektledare för En hälsosam arbetsplats, igenom ett frågebatteri som har använts som ett stöd under projektets workshoppar för att identifiera utvecklingsområden kopplat till de horisontella principerna.

Dokument

Projektens presentationer, tillsammans med underlagen för workshoppar, finns att ladda ner på nedanstående länk.

 

Powerpoint 190610

Bild i högerkolumn