Logotyp på utskrifter

Regional plan Skåne-Blekinge

Den regionala planen ligger till grund för den verksamhet som Svenska ESF-rådet genomför regionalt och för ansökningsomgångar.

 

Regional handlingsplan för Skåne-Blekinge (.pdf) Öppnas i nytt fönster

 

Socio-ekonomisk analys Skåne-Blekinge. Pdf öppnas i nytt fönster

 

Region Skåne ansvarade för framtagandet av planen i samverkan med Länsstyrelsen och oss. Sara Persson på Region Skåne har hållit i pennan. Skrivargruppen  har också haft en referensgrupp som består av representanter från olika statliga myndigheter, kommunrepresentanter från Skånes och Blekinges olika geografiska hörn liksom företrädare från universitet och högskolor och idéburen sektor.