Logotyp på utskrifter
Man i Rosengård, Malmö

Svenska ESF-rådet i Sydsverige

Region Sydsverige omfattar Blekinge och Skåne län.

Senaste nytt 

(2020-12-15)

Den 28 september stängde vi de två sista utlysningarna för Europeiska Socialfonden 2014-2020. En gällde ansökningar till förstudier/överbryggningsprojekt och en för kompetensutveckling på arbetsplatser.

 

Strukturfondspartnerskapet i Skåne Blekinge höll sitt prioriteringsmöte den 9 december. Då prioriterades två projekt för kompetensutveckling. Projektet ArbKomp, projektägare Kristianstad kommun och projektet Framtidens Fordonsverkstad 2.0, projektägare Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Ytterligare 10 förstudier/överbryggningsprojekt prioriterades av Strukturfondspartnerskapet vid mötet.

De beviljade projekten beräknas starta från januari 2021. 

 

Europeiska Socialfonden + 2021-2027

Arbetet med nya socialfondsprogrammet pågår med beredning vid Arbetsmarknadsdepartementet. Vi räknar med att kunna starta upp med ansökningsomgångar för ESF+ till hösten 2021.

I Skåne Blekinge har arbetet med den kommande regionala handlingsplanen startat upp bland annat med framtagande av den regionala socio-ekonomiska analysen. Analysen ligger till grund för kommande inriktningar och målsättningar för de regionala ansökningsomgångarna.

Konferens Arbetsliv och ohälsa - referat och material

Den 10 december 2019 bjöd Svenska ESF-rådet in till en resultatspridningskonferens med fokus på arbetsliv och ohälsa. Under dagen presenterades framgångsrika resultat, metoder och erfarenheter från projekt som har beviljats medel från Europeiska socialfonden samt aktuell forskning inom området

 

Mer information

Horisontella principer

I Socialfondsprogrammet finns gemensamma utgångspunkter för projekten:

  • Jämställdhetsintegrering
  • Tillgänglighet för personer med funktionshinder
  • Likabehandling och icke-diskriminering
  • Hållbar utveckling (valbar)

 

Läs mer om de horisontella principerna och vilka verktyg och stöd som finns för att arbeta med dem här:

Metodhandbok om transnationalitet

Projektet KRUT har tagit fram en konkret metodhandbok för projekt som vill arbeta transnationellt. Metodhandboken heter KRUT Över gränserna och kan laddas ner här:

KRUT Över gränserna. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Svenska ESF-rådet i Sydsverige planerar en spridningskonferens i Malmö med temat ohälsa. Konferensen kommer att äga rum den 10 december 2019 i Sankt Gertrud på Östergatan 7.

Under dagen kommer ni få möjlighet att ta del av erfarenheter och lärdomar från projekt som har finansierats av Europeiska Socialfonden.

Fika och registrering börjar kl. 09.30 och konferensen håller på till 15.00. Lunch och eftermiddagsfika ingår.

Inbjudan och program kommer senare, men passa på att reservera dagen redan nu!

Kontakta oss

Telefonväxel:

020-33 33 90

Postadress:

Svenska ESF-rådet Sydsverige
Box 68
201 20 Malmö

Besöksadress:

Östra promenaden 3

211 28 Malmö

Inspirerande film!

Film om det skånska socialfondsprojektet Hassela Movement, som ingår i sysselsättningsinitiativet för unga. 

Till filmerna.

 

Jämställdhetsintegrering

I Socialfonds-programmet finns gemensamma utgångspunkter för projekten vad gäller jämställdhetsintegrering.

Pressklipp i region Sydsverige

Fler nyheter