Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Huvudsaklig inriktning för Socialfonden 2020 i Stockholm

Den sista utlysningen för denna programperiod stängde den 29 oktober. Dessa ska fungera som en brygga till den nya programperioden som startar vid årsskiftet. Förstudierna inriktar sig på de fem tematiska områdena i det nya programmet.

 

De fem tematiska målområdena är:

  • Ekonomisk utsatthet
  • Etablering på arbetsmarknaden
  • Återinträde på arbetsmarknaden
  • Instabil ställning på arbetsmarknaden
  • Stabil ställning på arbetsmarknaden

Vill du veta mer ta gärna kontakt med någon av oss på ESF-rådet i Stockholm.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.