Logotyp på utskrifter

Utsedda Ledamöter

Strukturfondspartnerskapet Stockholm

Regeringen har utsett Charlotte Broberg (M) att som ordförande leda partnerskapet.

 

Region Stockholm och kommuner

Andrea Ström (M) Stockholms stad andrea.strom@stockholm.se
Tobias Nässén (M) Region Stockholm tobias.nassen@sll.se
Fredrik Kjos (M) Upplands-Bro kommun Fredrik.Kjos@upplands-bro.se 
Daniel Forslund (L) Region Stockholm daniel.forslund@sll.se
Michaela Haga (C)  Region Stockholm michaela.haga@sll.se
Lars Bryntesson (S) Region Stockholm Lars.bryntesson@sll.se
Meeri Wasberg (S) Haninge kommun Meeri.wasberg@haninge.se
Robert Johansson (S) Region Stockholm robert.m.johansson@sll.se 
Anders Göransson (S) Stockholm stad anders_goransson@telia.com
Eva Pethrus (MP) Täby kommun eva.pethrus@gmail.com
Bekir Uzunel (V) Region Stockholm bekir.uzunel@skrbyra.se

 

Arbetsmarknadens organisationer, ledamöter

Nicklas Nilsson LO nicklas.nilsson@fastighets.se
Stina Hamberg SACO stina.hamberg@dik.se
vakant KFO  
Stefano Giangiacomo TCO Stefano.Giangiacomo@mtrstockholm.se 

 

Statliga myndigheter, ledamöter

Anna Conzen Länsstyrelsen anna.conzen@lansstyrelsen.se
Lotta Lilja Thörnblad Försäkringskassan lotta.liljathornblad@forsakringskassan.se
Jean Passchier Arbetsförmedlingen jean.passchier@arbetsformedlingen.se  
Carina Lundberg Uudelepp RUA/Region Stockholm carina.lundberg-uudelepp@sll.se
Hanna Wiik RUA/Region Stockholm hanna.wiik@sll.se

 

Universitet, näringsliv, intresseorganisationer/föreningar, ledamöter

Mikael Östling KTH mostling@kth.se
Kjell Johansson Coompanion Stockholm kvalitetspartner@telia.com 
Bengt Bengtsson Företagarna i Sockholms län Bengt.Bengtsson@foretagarna.se

 

Ersättare

Magnus Engberg Försäkringskassan magnus.engberg@forsakringskassan.se
Jessica Andersson RUA/Region Stockholm jessica.m.andersson@sll.se 
Inger Starheim Lagerquist RUA/Region Stockholm inger.starheim-lagerquist@sll.se
Anders Nordborg Länsstyrelsen    Anders.Nordborg@lansstyrelsen.se
Göran Sundström Universitet  goran.sundstrom@statsvet.su.se 
vakant Funktionsrätt (tid. HSO)  
vakant Arbetsförmedlingen   
Andreas Strand TCO andreas.strand@stockholm.polisforbundet.se 
Johanna Alm Dahlin SACO johanna.alm.dahlin@dik.se

 

 

Strukturfondspartnerskapets organisation och ledamöter.

Kontakt till Strukturfondspartnerskapets sekretariat

Region Stockholm

Helga Levin, huvudsekreterare 

 

 

Strukturfondspartnerskapet Region Stockholm    

 

 

Besöksadress: Norra Stationsgatan  69

Postadress: Box 22550, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00

E-post: helga.levin@sll.se