Logotyp på utskrifter

Regional handlingsplan

Stockholm

Den regionala handlingsplanen ligger till grund för den verksamhet som Svenska ESF-rådet genomför regionalt.

 

Regionalplan för genomförandet av det nationella strukturfondsprogrammet 2014-2020. (Pdf öppnas i nytt fönster) 

 

Varje region har arbetat fram en handlingsplan som utgår från regionens förutsättningar. Den regionala handlingsplanen ligger till grund för den verksamhet som ESF-rådet genomför regionalt. Planen godkändes av övervakningskommittén 11-12 december 2014 och reviderades den 10 december 2015. Länets handlingsplan är framtagen i bred samverkan med representanter från olika statliga myndigheter, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting, Företagarna liksom företrädare från idéburen sektor.

 

Regionalinriktning för 2020 (Pdf öppnas i nytt fönster)

Regional inriktning för 2020. Beslutad av Strukturfondspartnerskapet.