Logotyp på utskrifter

38 miljoner till kompetensutveckling

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet nu ut stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade anställda. I region Stockholm beviljas två projekt till en sammanlagd summa om cirka 38 miljoner kr.

Läs mer!