Logotyp på utskrifter

Beviljade projekt

De socialfondsprojekt som har beviljats i Stockholm hittar du i vår Projektbank 2014-2020. Här finns mer information om projekten.

Gå till Stockholm i projektbanken.

 

Nedan kan du se vilka projekt som beviljats, fördelat på respektive utlysning.

2020

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 4 juni 2020:


Programområde 1, Mål 1.1. Stärkt Kompetensutveckling av anställda, Dnr: 2019/00616

 • Hållbar utveckling Nynäshamn, Nynäshamns kommun Tillväxtavdelningen, Dnr: 2020/00243

Programområde 2, Mål 2.1. Stärkt kompetens för personer långt från arbetsmarknaden, Dnr: 2019/00614

 • Etableringslyftet 2.0, Sollentuna kommun, Dnr: 2020/00260

Programområde 2, Mål 2.3. Stärkt kompetens för personer med sammansatt problematik, Dnr: 2019/00618

 • Amazon, Samordningsförbundet VärNa, Dnr: 2020/00240
 • Arbetsmarknadscenter, Haninge kommun, Dnr: 2020/00231

2019

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 5 december 2019:


Programområde 1, Mål 1.1. Stärkt Kompetensutveckling av anställda i samtliga sektorer , Dnr: 2019/00328

 • FVM-Dialoger, Stockholms läns sjukvårdsområde, Dnr: 2019/00512

Programområde 1, Mål 1.2. Stärkt kunskap och koppling mellan utbildning och arbetsliv, Dnr: 2019/00329

 • Film- och TV-producenterna i Sverige, Dnr: 2019/00517

Programområde 2, Mål 2.1. Metodutvecklingsprojekt Kunskap, Dnr: 2019/00265

 • Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad, Dnr: 2019/00519

Programområde 2, Mål 2.2. Metodutvecklingsprojekt Kunskap, Dnr: 2019/00263

 • Socialförvaltningen Stockholms stad, Dnr: 2019/00509
 • SOS Barnbyar, Dnr: 2019/00515

Programområde 2, Mål 2.3. Tillämpniongsprojekt Kunskap, Dnr: 2019/00267

 • Samordningsförbundet Östra Södertörn, Dnr: 2019/00505

 

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 14 juni 2019:

 

Programområde 1, Stärkt Kompetensutveckling av anställda i samtliga sektorer, Dnr: 2018/00624

 • Digitaliceringsnätverket, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, Dnr: 2019/00153 
 • Kravmärkt Yrkesroll 1.4, Södertälje kommun, Dnr: 2019/00155
 • Digit or die, Kulturförvaltningen i Stockholmsstad, Dnr: 2019/00158

Programområde 1, Mål 1.2. Stärkt Kunskap och koppling mellan utbildning och arbetsliv, Dnr: 2018/00625

 • Apl Nynäs, Nynäshamns kommun, Dnr: 2019/00162 

Programområde 2, Mål 2.1. Stärkt kunskap och kompetens bland nyanlända och långtidsarbetslösa, Dnr: 2018/00621

 • Bokyrka BAS, Botkyrka kommun, Dnr: 2019/00156
 • Hållbar etablering, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad, Dnr: 2019/00163

Programområde 2, Mål 2.3. Stärkt kunskap och kompetens bland unga vuxna med funktionsnedsättning, Dnr: 2018/00623

 • SamMa (Samverkan mot arbete), Samordningsförbundet Östra Södertörn, Dnr: 2019/00152
 • Rätt stöd för mig, Samordningsförbundet Stockholms stad, Dnr: 2019/00171

 

2018

Programområde 1, Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 4 juni 2018:

 • Hälsofrämjande arbetsliv, Nynäshamns kommun, Dnr: 2018/00127
 • Digitalt medarbetarskap, Solna stad Dnr: 2018/00139
 • Spången, Stockholms stad Dnr: 2018/00143
 • SYVen, Stockholms stad Dnr: 2018/00141
 • Vidga normen i praktiken, Länsstyrelsen Stockholm Dnr: 2018/00128

2017

Programområde 1, Kompetensutveckling, mottagarkapacitet och långsiktig kompetensförsörjning
Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 5 oktober:

 • Vux 2.0, Stockholms stad, Dnr: 2017/00176
 • Hållbar Motorbransch, IF metall, Dnr: 2017/00177

Programområde 2, Nya vägar till etablering – matchningsfokus på arbetsmarknaden

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 5 oktober:

 • Etableringslyftet, Sigtuna kommun, Dnr: 2017/00168
 • Etableringscentrum, Haninge kommun, Dnr: 2017/00162

Programområde 1, Samordnad struktur för att möta Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov 

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 4 december:

 • Kompetensarena Sthlm, Stockholms stad, Dnr: 2017/00451

Programområde 2, Nya vägar till etablering – matchningsfokus på arbetsmarknaden

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 4 december:

 • Svenska för entreprenörer, Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum, Dnr: 2017/00482

Programområde 2, Unga Nyanlända

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 4 december:

 • Vägval unga nyanlända, Nynäshamns kommun, Dnr: 2017/00472
 • FIA, Solna stad, Dnr: 2017/00473
 • Start Stockholm, Stockholm stad, Dnr: 2017/00480

 

2016

Programområde 1, Kompetensutveckling inom byggsektorn 2.0

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 1 december:

 • En byggbransch för alla, Svenska Byggnadsarbetare förbundet Dnr: 2016/00571

Programområde 1, Stärkt yrkesutbildning i byggsektorn 2.0

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 6 oktober:

 • Sverige bygger ut, Solna stad Dnr: 2016/00450

Programområde 1, Skapa en stödfunktion för ASF

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 6 oktober:

 • Kugghjulet, Famna Dnr: 2016/00405

Programområde 2, Förstärkt sammanhållen rehab

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 6 oktober:

 • MIA, Samordningsförbundet Östra Södertörn Dnr: 2016/00403

Programområde 2, Ökade möjligheter till arbete i byggsektorn

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 17 juni:

 • Sverige bygger nytt, Arbetsförmedlingen Dnr: 2016/00238

2015

Programområde 1, Digital kompetensutveckling inom hälso och sjukvård, vård och omsorg 2.0

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 3 december:

 • eHälsa-lyftet, Stockholm läns landsting Dnr: 2015/00859

Programområde 1, Kompetensutveckling för små och medelstora företag i Stockholms län

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 1 oktober:

 • Företagsakademin för tillväxt, Teknikföretagen Dnr: 2015/00561

Programområde 1, Digital kompetensutveckling inom hälso och sjukvård, vård och omsorg

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 1 oktober:

 • DigIT, Stockholms stad/Äldreförvaltningen Dnr: 2015/00426
 • Famnas kompetensforum i E-hälsa, Famna Dnr: 2015/00428
 • Framtidens Primärvård, Stockholms läns landsting Dnr: 2015/00429

Programområde 2, Hållbar stadsutveckling

Nedanstående är beslutade av ESF-rådet efter prioritering vid partnerskapsmötet den 18 juni:

 • YFI, Stockholmsstad Dnr: 2015/00235
 • BASUN, Botkyrka kommun Dnr: 2015/00266
 • SUVAS, Stockholmsstad Dnr: 2015/00309
 • MAP2020, Södertälje kommun Dnr: 2015/00311
 • SUSA, Stockholmsstad Dnr: 2015/00352