Logotyp på utskrifter
Tre personer från missing people

ESF-rådet i Stockholm

Sverigekarta med Stockholmsregionen markerad

I samband med rådande pandemi av Covid-19 så rekommenderas alla som bor i Stockholmsområdet, av Folkhälsomyndigheten, att arbeta hemma, vi följer denna rekommendation.


Det innebär att från och med den 17/3-2020 kommer alla våra möten tills vidare att hållas digitalt. Om det inte går så ställs de in om inte annan överenskommelse görs.

Vi har olika former av digitala mötesplatser som vi kan använda. Medarbetare på Stockholms-kontoret kan berätta mer om hur dessa digitala möten kan gå till.

 

Information till projektägare rörande Corona-viruset Covid-19.

Välkommen!

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att genomföra Europeiska socialfonden i Sverige. Under programperioden 2014-2020 har region Stockholm 1085 mnkr till sitt förfogande, fördelat 463 mnkr i programområde 1 och 622 mnkr i programområde 2.

 

Den 29 oktober 2020 stängde vår utlysning om förstudier. Dessa är tänkta att fungera som en brygga över till den nya progrtamperioden 2021-2027. I dessa förstudier kan man göra fördjupande analyser av Förstudierna inriktar sig på de fem tematiska områdena i det nya programmet.

 

De fem tematiska målområdena är:

  • Ekonomisk utsatthet
  • Etablering på arbetsmarknaden
  • Återinträde på arbetsmarknaden
  • Instabil ställning på arbetsmarknaden
  • Stabil ställning på arbetsmarknaden

Informationsmöten

I rådande situation har vi inga nya informationsmöten inplanerade utan är du intresserad av att söka så hänvisar vi dig till att ta en kontakt och prata med någon av kontorets samordnare och ekonomer.

Informationstillfällena har varit utformade för att ge grundläggande information om Socialfonden och vad du kan söka stöd för. Se mer information under "informationsmöten".

Ny standard för integrering av tillgänglighet

Se standarden här.

Kontakta oss

Telefonväxel

020-33 33 90
öppet vardagar 8:00 - 16:30 
Telefontiden för allmänna frågor är vardagar kl 9-15.

Postadress

Svenska ESF-rådet Stockholm
Box 172 12
104 62 Stockholm

E-post

stockholm@esf.se

Besöksadress

Västgötagatan 5

118 27 Stockholm

Kontoret  har öppet för besök vardagar kl. 9-15.

Jämställdhetsintegrering

I Socialfonds-programmet finns gemensamma utgångspunkter för projekten vad gäller jämställdhetsintegrering.

Pressklipp från region Stockholm

Fler nyheter