Logotyp på utskrifter

Testa din projektidé

För att få att ta reda på om er projektidé ryms inom våra pågående utlysningar fyll gärna i nedanstående formulär. En medarbetare från Svenska ESF-rådet kommer sedan att ta kontakt med dig med återkoppling.

Tilltänkt projektnamn
Tilltänkt sökande organisation
Kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
1. Vilken målgrupp har projektet?


2. Beskriv bakgrund till projektidén
3. Har er projektidé kopplingar till andra insatser eller projekt?
4. Vad har ni för erfarenheter av målgruppen och aktiviteterna i projektet?
5. Vilka samverkansaktörer och samarbetspartners har projektet?
6. Vilket är det förväntade resultatet efter projektets slut?
7. Om medfinansiering från projekt krävs, vilka är de tänkta medfinansiärerna?