Logotyp på utskrifter

Ledamöter Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

 

Ordförande: Leif Larsson, Regionförbundet i Kalmar län

 

Sekreterare: Slawomir Demkowicz-Dobrzanski
Vid eventuella frågor som berör Strukturfondspartnerskapet, kontakta

slawomir.demkowicz-dobrzanski@kronoberg.se.

Kommuner och landsting    

 

Meit Fohlin (S) (viceordförande), Region Gotland

Stefan Nypelius (C), Region Gotland

Andreas Unger, Region Gotland

Carl-Olof Bengtsson (S), Region Kronoberg

Soili Lång-Söderberg (M), Region Kronoberg

Ingemar Swalander (M), Region Kronoberg

Lennart Bogren (C), Region Jönköpings län

Irene Oskarsson (KD), Region Jönköpings län

Berry Lilja (S), Region Jönköpings län

Elin Sjölander Landerdal (M), Region Kalmar län

Leif Larsson (C) (ordförande), Region Kalmar län

Peter Vretlund (S), Region Kalmar län

Arbetsmarknadens organisationer                

Harald Hjalmarsson, SKL

David Atterling, Kommunal Sydväst

Marie Strandberg, Unionen

Länsstyrelsen

vakans, nomineringsprocess på gång            

Malin Almqvist, Länsstyrelsen i Kalmar län

Försäkringskassan                  

Lena Sjögren, Områdeschef

Arbetsförmedlingen               

Charlotte Humling, Region Öst

Universitet/Högskola             

Annika Bergman, Jönköping University

Näringsliv       

Eva Engström, LRF

Frida Boklund, Företagarna Jönköping

Intresseorganisationer och föreningar         

 

Maria Lundh Björk, Coompanion Jönköping

Kommuner och landsting

 

Meit Fohlin (S) (viceordförande)

Region Gotland

Stefan Nypelius (C)

Region Gotland

Andreas Unger

Region Gotland

Carl-Olof Bengtsson (S)

Region Kronoberg

Soili Lång-Söderberg (M)

Region Kronoberg

Ingemar Swalander (M)

Region Kronoberg

Lennart Bogren (C)

Region Jönköpings län

Irene Oskarsson (KD)

Region Jönköpings län

Berry Lilja (S)

Region Jönköpings län

Elin Sjölander Landerdal (M)

Region Kalmar län

Leif Larsson (C) (ordförande)

Region Kalmar län

Peter Vretlund (S)

Region Kalmar län

Arbetsmarknadens organisationer

 

Harald Hjalmarsson

SKL

David Atterling

Kommunal Sydväst

Marie Strandberg

Unionen

Länsstyrelsen

 

vakans, nomineringsprocess på gång

 

Malin Almqvist

Länsstyrelsen i Kalmar län

Försäkringskassan

 

Lena Sjögren

Områdeschef

Arbetsförmedlingen

 

Charlotte Humling

Region Öst

Universitet/Högskola

 

Annika Bergman

Jönköping University

Näringsliv

 

Eva Engström

LRF

Frida Boklund

Företagarna Jönköping

Intresseorganisationer och föreningar

 

Maria Lundh Björk

Coompanion Jönköping