Logotyp på utskrifter

Strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt till att insatserna för de båda programmen samverkar, vilket är tanken.

 

Regeringen utser ordföranden i respektive Strukturfondspartnerskap.

 

Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.