Logotyp på utskrifter

Strukturfondspartnerskap i Övre Norrland

För att öka Socialfondens lokala förankring finns åtta regionala strukturfondspartnerskap i Sverige. Partnerskapen består av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting och företrädare för arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, Arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och föreningar. I de två nordligaste regionerna ingår även representanter för Sametinget.

 

Varje partnerskap har enats om regionala ESF-planer för hur Socialfondsmedlen ska användas. Planerna är styrande dokument och bygger på en analys av de regionala förhållandena. Varje regional plan omfattar Socialfondens båda programområden och har fokus på de problem, behov och möjligheter som den regionala analysen visar är mest angelägna.

 

Stukturfondspartnerskapen prioriterar mellan de projektansökningar som ESF-rådet har godkänt, och prioriteringarna är bindande för ESF-rådet. Vilka ansökningar som prioriteras och slutligen får stöd kan därmed variera från region till region.  

 

Utsedda ledamöter Övre Norrland. (Pdf öppnas från Region Norrbottens hemsida i nytt fönster.)

 

Kontaktpersoner för strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland

Anna Lindberg

anna.lindberg@norrbotten.se

Telefon: 070-368 81 41

 

Kenneth Sjaunja

kenneth.sjaunja@norrbotten.se

Telefon: 0920-846 60