Logotyp på utskrifter

Regional handlingsplan för Övre Norrland

De målsättningar som projekt inom Europeiska socialfonden arbetar med ska passa in i förutsättningarna som beskrivs i den regionala handlingsplanen. Den regionala handlingsplanen tar avstamp i Socialfondsprogrammet 2014-2020, övriga regioners handlingsplaner samt den socioekonomiska analys som gjorts av region Övre Norrland.

 

Regional handlingsplan för Övre Norrland (.pdf) Öppnas i nytt fönster