Logotyp på utskrifter
Två personer på bro i Luleå

ESF-rådet Övre Norrland

Västerbottens och Norrbottens län

Pågående utlysningar
Sverigekarta

För tillfället finns det inga pågående regionala utlysningar.

 


Individfokus gav framgång i projektet ASAP

Robertsfors kommun har framgångsrikt drivit projektet ASAP (”Aktiviteter, Studier, Arbete och Praktik” eller ”As Soon As Possible”) i ett par år. Efter nedläggning av kommunens största privata arbetsgivare tvingades kommunen att hitta nya vägar till sysselsättning.

 

Här hittar du artikeln om projektet ASAP.


Projektet Klara, färdiga, gå 

Blogginlägg om projektet på Europeiska kommissionens hemsida.

 

Intervju i Sveriges Radio med personal och studerande i projektet.


Projektet Kompetens för alla

Film om projektet (länk till extern hemsida)


Kontakta oss

Telefonväxel:

020-33 33 90

Postadress:

Svenska ESF-rådet Övre Norrland
Box 943
971 28 Luleå
Fax: 0920-384 81

Besöksadress:

Residensgatan 17

972 38 Luleå

Jämställdhetsintegrering

I Socialfonds-programmet finns gemensamma utgångspunkter för projekten vad gäller jämställdhetsintegrering.