Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

På denna sida publicerar Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige information om utlysningar som är på gång i regionen. För närvaranande planeras inga ytterligare utlysningar än de som är publicerade.