Logotyp på utskrifter

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar, vilket är tanken.

 

Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.

 

Strukturfondspartnerskapen prioriterar mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet.

Strukturfondspartnerskapets möten under 2020

17 april, Arbetsutskott 

 

29 maj 10.00-16.00 Stockholm, Arbetsutskott

 

9 juni Västerås, Strategidag med lärande tema

 

10 juni 10.00-16.00 Västerås, Prioriteringsmöte

 

2 september, Prioriteringsmöte

 

20 november 10.00-16.00 Stockholm, Arbetsutskott

 

10 december 10.00-16.00 Örebro, Prioriteringsmöte