Logotyp på utskrifter

Regional handlingsplan för Östra Mellansverige

Den regionala handlingsplanen är godkänd av Socialfondens övervakningskommitté.

 

Utifrån en vision för hela regionen, planens strategiska inriktning och den socioekonomiska analysens resultat har regionalt tillväxtansvariga pekat ut ett antal mål och prioriteringar för Socialfondens insatser i regionen för att minska utanförskapet, öka konkurrenskraften och stärka tillväxten.

 

Regional handlingsplan för Socialfonden i Östra Mellansverige 2014-2020 (.pdf öppnas i nytt fönster) Version beslutad 2016-12-08