Logotyp på utskrifter

Strukturfondspartnerskap Norra Mellansverige

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar.

 

Strukturfondspartnerskapen kommer att prioritera mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet. För att ge Strukturfondspartnerskapen en legal grund antogs en lag den 1 juli 2007.

 

Regeringen utser ordföranden i respektive Strukturfondspartnerskap och har utsett Sune Ekbåge från Karlstad. Partnerskapen är sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, arbetsförmedlingar, intresseorganisationer och föreningar. Genom att klicka på länken nedan ser ni vilka som sitter i Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige.

 

Utsedda Ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige (extern hemsida. )  

 

Region Värmland ansvarar för Strukturfondspartnerskapets sekretariat. För mer information om Strukturfondspartnerskapet och nyheter, besök gärna deras hemsida:

Kontaktperson för strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige

Huvudsekreterare för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige:

Paula Holst

E-post: paula.holst@regionvarmland.se

Pressmeddelande

EU-miljoner för att främja kompetensutveckling inom digitalisering och öka övergångarna till arbete eller studier.

Pressmeddelande 27 maj 2020.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.


EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15–16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner kronor till 40 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland.

 

Läsa pressmeddelandet i sin helhet (pdf öppnas i nytt fönster) 

Där kan du även se vilka projekt som blev beviljade.