Logotyp på utskrifter

Regional handlingsplan

Den regionala handlingsplanen för Norra Mellansverige är nu beslutad.

Regionala handlingsplanen (Pdf öppnas i nytt fönster) 

 

Handlingsplanen har följande två bilagor:

Analys av Norra Mellansverige. (Pdf öppnas i nytt fönster) 

Översikt av Socialfondsprogrammet (Pdf öppnas i nytt fönster)

 

Handlingsplanen tar avstamp ur förslaget till nytt Socialfondsprogram 2014-2020, regionernas regionala handlingsplaner samt den socioekonomiska analys som gjorts av region Norra Mellansverige.

 

Region Gävleborg hade huvudansvaret för programskrivningsarbetet och ledde en arbetsgrupp där även representanter från Region Dalarna, Region Värmland och Svenska ESF-rådet ingick. Ett brett partnerskap på regional och kommunal nivå involverades i program- framtagningsarbetet genom informations-, dialog- och avstämningsmöten i olika grupperingar under hela programframtagningsperioden.

 

Vid frågor om framtaganet av regionala handlingsplanen, vänligen kontakta Carina Löfgren, Utvecklingsstrateg, Region Gävleborg, telefon; 026-65 02 36, e-post; carina.lofgren@regiongavleborg.se.